Türk Ticaret Yasası

Türk Ticaret Yasası

6762 sayılı Türk Ticaret yasası Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçası olup, Ticaret yasasındaki hükümlerle bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi bir işletmeyi ilgilendiren işlem, fiil ve işlere dair diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.  Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve adete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. (Ticaret yasası madde 1,2,3)

Türk Ticaret yasası madde 5 gereğince Ticaret mahkemeleri’nin iş alanı; Aksine hüküm olmadıkça, dava olunan şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari davalara dahi bakmakla görevlidir şeklinde hükmolunmuştur.

Ancak, bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve Türk ticaret yasası 4 üncü maddesi hükmünce ticari sayılan davalar ile özel hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret mahkemesinde bakılır.

Ticaret yasası madde 5 – ikinci fıkrada yazılı durumlarda, sadece iki tarafın isteklerine tabi olmayan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticari veya hukuki özelliği  itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği yalnız ilk itiraz şeklinde taraflarca ileri sürülebilir.  İtiraz haklı görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Bu mahkeme davaya bakmaya mecburdur. Ancak, davanın özelliğine göre uygulanması gerekli usul ve kanun hükümlerini uygulanır.

Ticari bir davanın hukuk mahkemesi, ticari olmayan bir davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına yeterli  bir neden oluşturmaz.

Görevsizlik sebebi ile dava dilekçesinin reddi durumunda yapılacak işlemlere ve bunların tabi oldukları sürelere dair usul hükümleri, iş sahasına ait ilk itirazın kabulü halinde de uygulanır.

6762 no’lu Türk ticaret yasası tam metin : Türk ticaret kanunu

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.