Torba Yasası
Posted in Mevzuat

Torba Yasası

 2011 yılında çıkması beklenen ve TORBA YASA 2011 olarak nitelendirilen ve içeriğinde çokça Af kanunu niteliğinde hüküm içeren TORBA Yasası 26-Şubat-2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak…

devam... Torba Yasası
Sosyal Sigortalar Yasası
Posted in Mevzuat

Sosyal Sigortalar Yasası

* 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Sosyal sigortalar yasasının amacı: İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla…

devam... Sosyal Sigortalar Yasası