Türk Ceza Yasası
Posted in Mevzuat

Türk Ceza Yasası

 * 5237 sayılı Türk ceza yasası Türk Ceza Yasasının amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını…

devam... Türk Ceza Yasası