Dernekler Yasası
Posted in Mevzuat

Dernekler Yasası

5253 sayılı Dernekler Yasası Dernekler yasasının amacı; dernekler, dernek şubeleri veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf…

devam... Dernekler Yasası