Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası
Posted in Mevzuat

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasasının amacı; kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde…

devam... Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası
Sosyal Sigortalar Yasası
Posted in Mevzuat

Sosyal Sigortalar Yasası

* 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Sosyal sigortalar yasasının amacı: İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla…

devam... Sosyal Sigortalar Yasası