Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası
Posted in Mevzuat

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasası

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Yasasının amacı; kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde…

devam...
Sosyal Sigortalar Yasası
Posted in Mevzuat

Sosyal Sigortalar Yasası

* 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Sosyal sigortalar yasasının amacı: İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla…

devam...