YASASI.ORG Anasayfa

Yasası.ORG sitesinde TC Mevzuatı ve TC Yasaları hakkında bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

Yasası.Org sitesinin amacı tüm kanunları tek çatıda toplamak değildir.

Yasal mevzuat hakkında internette oldukça fazla kaynak bulunduğundan daha çok ilgili yasa hakkında genel bilgi verip, yasanın bulunduğu kaynağa link vermeyi uygun görüyoruz.

Her hangi bir yasanın tam metni yerine ilgili yasanın uygulaması, tanımı, amacı ve yasanın konuluş amacı (ratio legis) hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Yasası.org sitesinin bir diğer işlevi de yeni çıkan yasal düzenlemeleri takip etmek, mevzuata dair yeni yasal haberleri okuyucularına haber vermektir.

Yasalar nasıl yapılır? Yasa yapım süreci kısaca şu sıralama ve aşamalar ile yapılmaktadır;

 1. Yasa teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması
 2. Kanun teklifinin komisyonlara havalesi ve komisyonlarda
  görüşülmesi
 3. Komisyon raporunun Genel Kurulda görüşülmesi
 4. Yasanın Cumhurbaşkanınca yayımlanması ve yürürlüğe
  girmesi

Yasalar; [kod yasa-çerçeve yasa], [geçici yasa-sürekli yasa] gibi çeşitli açılardan sınıflandırılabilir. 

Kod kanun belirli bir alanı yeni baştan tümüyle düzenleyen kanun demektir. Çerçeve kanun, kod kanunlarda değişiklik yapan kanundur. Bir kanunun hangisi belirlemek için kanunun yürürlükteki bir kanunda
değişiklik yapıp yapmadığına bakılır. Örnek; Medeni Yasa bir kod kanun iken, bu yasanın bir veya birkaç maddesinde değişiklik öngören kanun, bir çerçeve yasadır.

Geçici kanun belirli bir süre uygulandıktan sonra yürürlükte kalmakla birlikte, etkisi sona eren kanundur. Sürekli kanun ise hükümleri süreklilik arz eden kanundur. Kanunlar kural olarak süreklidir. Ancak, yeni çıkarılan kanun dolayısıyla eski durumla yeni durum arasında uyum sağlamak, af çıkarmak gibi amaçlarla geçici nitelikli kanunlar çıkarılabilir. Örneğin bir kurumun teşkilat yapısı yeniden düzenlenirken kurumda eskiden beri çalışmakta olan personelin intibaklarının sağlanması veya yükseköğrenim kurumlarıyla ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenimhakkı kazanmalarına yönelik bir düzenleme geçici kanunla yapılmaktadır. Kanunun tamamı
veya birkaç maddesi geçici nitelikte olabilir. Geçici kanunlar genellikle “bu Kanunun yayımı tarihine kadar”
veya “….tarihine kadar” gibi işin geçiciliğine işaret eden tarihler içerir. Ancak içinde tarih bulunan her düzenleme geçici madde olmadığı gibi, her geçici düzenleme mutlaka tarih içermeyebilir.

Kanunda süre bulunsun veya bulunmasın belirli süreler geçtikten ya da belli işler yapıldıktan sonra kanunun/maddenin uygulaması sona eriyor ve sürekli bir kanunun maddeleri yürürlüğe giriyorsa burada
bir geçici kanun ya da maddeden söz edilebilir.

 

Bir yasa metni hangi sistematik ile yazılır?

Yasa metinleri belirli ilke ve esaslara uyularak düzenlenir.  Yasa metninde yer alacak maddeler konunun gelişimine göre sıralanır.

Kapsamına göre değişmekle birlikte bir kod yasada ihtiyaca göre sırasıyla amaç, kapsam, tanımlar, kuruluş, organlar, nitelikler, görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin hükümler, cezai hükümler, düzenleyici işlemlere ilişkin hükümler, yürürlükten kaldırılan hükümler, geçici hükümler, yürürlük ve yürütme maddesi ile varsa düzenlemelerin tablo, liste, şema gibi ekleri bulunur.

ANAYASA değişikliği nasıl yapılır?

 • Anayasanın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının üçte biri olan en az 200 milletvekilinin imzasıyla teklif edilebilir.
 • Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değişiklik teklifinin kabulü TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (360) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür.
 • Cumhurbaşkanı Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaları, bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderebilir. TBMM, geri gönderilen yasayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu (400) ile aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu yasayı halkoyuna sunabilir.
 • Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üçü (360) ile veya üçte ikisinden (400) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki yasa, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır.
 • Doğrudan veya Cumhurbaşkanının iadesi üzerine, Meclis üye tamsayısının üçte iki (400) veya daha fazla çoğunluğu ile kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabilir. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya ilgili maddeler Resmî Gazetede yayımlanır.
 • TBMM, Anayasa değişikliklerine ilişkin yasaların kabulü sırasında, bu yasanın halkoylamasına sunulması halinde Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlamaktadır.
 • Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin görüşülmesi ve kabulü, belirtilen hükümler dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki hükümlere tâbidir.

Yasalar nasıl yayımlanır?

Yasalar teklifleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğinde yasalaşır ve bir yasa numarası alır. Ancak, Genel Kurul tarafından kabul edilen yasanın bağlayıcı olabilmesi ve uygulanabilmesi için Resmî Gazetede yayımlanması ve yürürlüğe girmesi gerekir.

 • Yasalar Cumhurbaşkanlığına, onaylanması ve 15 gün içinde Resmî Gazetede yayımlanması amacıyla gönderilir.
 • Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı yasaları bir daha görüşülmek üzere bu konuda gösterdiği gerekçe ile birlikte TBMM’ye gönderebilir. Ancak Cumhurbaşkanı bütçe yasalarını bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade edemez.
 • Cumhurbaşkanı tarafından kısmen uygun bulunmama durumunda TBMM, o işin tamamını veya sadece uygun bulunmayan maddelerini görüşebilir. Bu görüşme sonucunda gönderilen metin değiştirilerek veya aynen kabul edilebilir. TBMM, geri gönderilen kanunu üye tamsayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse,
  Cumhurbaşkanı yasayı yayımlamak zorundadır.
 • Meclis, geri gönderilen yasada değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen yasayı tekrar Meclise iade edebilir.

Yasalar ne zamandan itibaren geçerlidir, başlangıcı nasıl belirlenir?

Yasaların ne zaman yürürlüğe gireceği yürürlük maddesinde açıkça belirtilir. Yürürlük maddesinde yasanın tamamı için tek bir yürürlük tarihi belirlenebileceği gibi, farklı maddeler ya da hükümler için farklı yürürlük tarihleri de düzenlenebilir.

Yürürlük maddesi bulunmayan yasalar, Resmî Gazetede yayımlanmasından itibaren 45 gün sonra yürürlüğe girer. Kanunların yürürlük maddesi genellikle “Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer” şeklindedir.

* SİTE HAKKINDA UYARI ve ÖNERİLER:

 • Sitemizde zikredilen yasa maddeleri veya yasal mevzuatın değişme ihtimaline karşı mümkün olduğunca yasasının alıntılandığı kaynaklardan güncelliğini kontrol etmenizi,
 •  Yasası.Org sitesinin herhangi bir yasanın değişmesi veya kaldırılması nedeniyle sorumluluk kabul etmediğini peşinen bildiririz. Bu itibarla yan taraftaki güncel hukuk sitesi linklerinden ilgili mevzuatı takip etmenizi öneririz.
 • Herhangi bir site ile bağımız bulunmadığı gibi, sitede verilen mevzuat linklerindeki içeriklerin güncel veya yeni olduğunu garanti etmemizin mümkün olmadığını, bu linkler üzerinde tasarruf hakkımızın bulunmadığı cihetle sorumluluğun site sahiplerine ait olduğunu çekince olarak bildiririz.
 • Yasası.org sitesi bir hukuk danışmanlığı sitesi değildir. Lütfen soru sormayınız. Sitedeki soru cevap bölümü sadece cevabı bulunan sorular hakkında bir bilgi kütüphanesi olarak tasarlanmıştır. Bu bakımdan bu bölüme dahi soru sorulmamasını rica ediyoruz. Ancak varsa yorumlarınızı yazabilirsiniz.
 • Herhangi bir yasa hakkında yorum yaparken objektif ve seviyeli yorumlar yazınız. Yasaların kişiye özel değil, tüm insanları kapsar şekilde yapıldığının bilincinde olmanızı rica ediyoruz. Eleştiri haklarınız olmakla birlikte yapıcı eleştiride bulunarak TBMM’nin bir sonraki düzenlemede bu hususları nazarı dikkate almasını sağlayabilirsiniz. Ancak bilimsel ve seviyeli bir eleştiri dinlenir. Kişisel kızgınlık veya kırgınlıkların yasa koyucuya faydası ve etkisi bulunamaz.
 • A veya B yasasını nereden bulabilirim, C yasası nedir şeklinde sorular sormayınız. Yasa arama motorunu kullanmanıza rağmen yasa hakkında bilgilere ulaşamıyorsanız yine yandaki sitelerde arama yapınız.
 • Yasal haberler kısmı çoğunlukla yazılı veya görsel basın ve yayın kanallarından derlenen yasa haberlerine dayandığından, bu bölümde alıntı şeklinde verilen haberlerin sorumluluğunun sitemizde değil, haber kaynaklarında olduğunu da ayrıca belirtiriz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.