Sosyal Sigortalar Yasası
Posted in Mevzuat

Sosyal Sigortalar Yasası

* 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası Sosyal sigortalar yasasının amacı: İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla…

devam... Sosyal Sigortalar Yasası