Türk Ticaret Yasası
Posted in Mevzuat

Türk Ticaret Yasası

6762 sayılı Türk Ticaret yasası Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçası olup, Ticaret yasasındaki hükümlerle bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi…

devam... Türk Ticaret Yasası