Bilgi Edinme Yasası

Bilgi Edinme Yasası

4982 sayılı Bilgi edinme hakkı yasası:

9.10.2003 tarihinde kabul edilerek, 25.4.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Bilgi edinme yasasının amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. (madde 1)

Bilgi edinme yasası tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır. (madde 2)

Bilgi edinme hakkı yasası 3.cü maddeye göre;

a) Kurum ve kuruluş: Bilgi edinme hakkı yasasının 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme başvurusu yapılacak bütün makam ve mercileri ifade eder.

b) Başvuru sahibi: Bu Kanun kapsamında bilgi edinme hakkını kullanarak kurum ve kuruluşlara başvuran gerçek ve tüzel kişileri tanımlar.

c) Bilgi: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan bu Kanun kapsamındaki her türlü veri demektir.

d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını ifade eder.

e) Bilgi veya belgeye erişim: İstenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyasının verilmesini, kopya verilmesinin mümkün olmadığı hallerde, başvuru sahibinin bilgi veya belgenin aslını inceleyerek not almasına veya içeriğini görmesine veya işitmesine izin verilmesi demektir.

f) Kurul: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu demektir.

Bilgi edinme yasasına göre herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.   Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileri ile veya faaliyet alanları ile ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Bilgi edinme hakkı yasası hükümlerinden yararlanırlar. (md.4). Bilgi edinme hakkındaki taleplere ilgili birim yine yasanın 5 ci maddesine göre cevap vermek zorundadır.

Bilgi edinme yasasından doğan hakkı kullanmak için istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılan Bilgi edinme başvurusunda;

Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılır.  Bilgi edinme başvurusu, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimin tarafından yaratıldığının tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

 4982 sayılı Bilgi Edinme yasası ile ilgili tam metin ve fazlaca bilgiye Bilgi Edinme Hakkı Kanunu linkinden ulaşabilirsiniz. 

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.