Bedelli Askerlik Yasası
Posted in Mevzuat

Bedelli Askerlik Yasası

6252 sayılı ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR yasa ile yeni BEDELLİ ASKERLİK yasası ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmış, bedelli askerlik koşulları yerine getirilmek şartıyla ve 31.12.2011 tarihi itibariyle 30…

devam... Bedelli Askerlik Yasası
Askerlik Yasası
Posted in Mevzuat

Askerlik Yasası

1111 sayılı Askerlik Yasası gereğince; Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. (Askerlik yasası madde 1) Askerlik çağı her erkeğin…

devam... Askerlik Yasası