Dernekler Yasası

Dernekler Yasası

5253 sayılı Dernekler Yasası

Dernekler yasasının amacı; dernekler, dernek şubeleri veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tabi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. (Dernekler yasası madde 1)

Dernek nedir?

Dernek; Kazanç paylaşma amacı dışında, yasalar ile yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarını ifade eder.

Dernekler Yasası Madde 2.gereğince; 

Derneğin yerleşim yeri; Derneğin yönetim faaliyetlerinin yürütüldüğü yeri demektir.

Dernek merkezi ise derneğin yerleşim yerinin bulunduğu il veya ilçe demektir.

Mülki idare amiri; Dernek merkezinin bulunduğu yerin vali veya kaymakamıdır. 

Dernekler birimi ise illerde il dernekler müdürlüğünü, ilçelerde ise dernekler büro şefliğini ifade etmektedir.

Platform; Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder.

Üst kuruluş; Derneklerin oluşturduğu tüzel kişiliği bulunan federasyonları ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonları ifade etmektedir. 

Şube; Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunan alt birim demektir. 

Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bir derneğe bağlı olarak açılan, tüzel kişiliği ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimi ifade etmektedir.

5253 no’lu Dernekler yasası tam metin için kaynak: Dernekler Kanunu

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.