Sosyal Sigortalar Yasası

Sosyal Sigortalar Yasası

* 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası

Sosyal sigortalar yasasının amacı: İş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlanır.

Bu yasada geçen (Kurum) deyimi (Sosyal Sigortalar Kurumu) anlamına gelir.
 
Sosyal Sigortalar yasasına göre (madde 2); Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu kanuna göre sigortalı sayılırlar.

Sosyal sigortalar yasasında belirtilen Sosyal Sigorta yardımlarından sigortalılar ile bunların eş ve çocukları ve sigortalıların ölümlerinde bu kanuna göre hak sahibi olan kimseleri yararlanırlar.
 
 
Sosyal sigortalar yasası 2.ci maddede belirtilen sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler “işveren” dir. İşveren nam ve hesabına işin yönetimi görevini yapan kimseler “İşveren vekili” dir.  İşveren vekili bu yasada belirtilen yükümlülüklerinden dolayı aynen işveren gibi sorumludur.

Sosyal sigortalar yasasının uygulanmasında, 2 nci maddede belirtilen sigortalıların işlerini yaptıkları yerler “İşyeri”  dir. (madde 4)

İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ve araçlar da “İşyeri’nden sayılır.
 
Çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla kendiliğinden “sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar.Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere, sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz. (Sosyal sigortalar yasası madde 6)
 
Kaynak: Sosyal Sigortalar Kanunu

Author: admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.