Özel Güvenlik Yasası

Özel Güvenlik Yasası

5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası :

5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair yasanın amacı; Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Özel güvenlik yasası, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

Özel güvenlik yasası madde 3 gereğince; Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir

Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.

Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azami miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.

 Özel Güvenlik Şirketleri:

Özel güvelik yasası madde 5’e göre; Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tabidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler. 

 • Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tabidir. 
 • Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.
 • Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.
 • Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.
 • Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir. 
 • Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
 • Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.

Yasanın tam metnine Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve 5188 sayılı özel güvenlik yasası linkinden ulaşabilirsiniz.

Author: admin

4 thoughts on “Özel Güvenlik Yasası

 1. evet, çok güzel, yasa çıkartıldı, gençlerimiz iş sahibi oldu. bazılarının da cebi iyice doldu. fakat sonuç olarak özel güvenlik görevlileri perişan durumda özellikle silahlı özel güvenlikçiler…
  yasada çok net olarak bir çok maddede açıklıklar ve bu açıklara nispet yaparcasına özel güvenliçilerden geçinen yöneticiler git gide çoğalmakta. ne yazıkk ki biz özel güvenlik görevlileri gerektiği gibi yaşayamamakla beraber toplumda çalışmakta olan personelin en alt tabakasını oluşturmaktayız. unutmayalım ki GÜVENLİK BİR KURULUŞUN CAN DAMARIDIR… ama anlayana……..

 2. evet bu yasanın çıkmasıyla bir çok genç arkadaşlar iş imkanına kavuştu yalnız iş imkanına kavuşmakla her iş bitmiyor işe girdikten sonra şirketlerin denetlenmemesi şirkette çalışan personellerin magdur duruma düşmesine neden oluyor neden mi? maaş bordrolarının çalışana verilmiyor hatta gösterilmiyor çalışan ne kadar maaş aldıgını bilemiyor gereken ilgi ve alaka gösterilmiyor çalışan personel bu durumdan çok rahatsız aysonunu nasıl getiririm diye kara kara düşünüyor evet çok güzel bir yasa çıkartıldı yalnız bazılarının cebide fena doldu.Fakat özel güvenlik görevlileriperişan durumda özellikle silahlı özel güvenlikçiler… yasada çok net olarak bir çok madde açıklıklar ve bu açıklara ragmen özel güvenlikçilerden yararlanan bir çok yönetici çogalmakta ne yazıkki biz özel güvenlikçiler olarak gerektigi gibi yaşayamamakla beraber toplumda çalışmakta olan personelin en alt tabakasını oluşturmaktayız eger biz özel güvenlikçiler olarak toplumu koruyorsak güvenligini saglıyorsak gereken ilginin gösterilmesini ve haklarını bitamam olarak verilmesini istiyoruz

 3. İş yasasına göre işçi, özel güvenlik yasasına göre ise kamu görevi… ne büyük çelişki. ÖGG’lerin yetkileri de yasada çok sınırlı. Daha kötüsü çoğu daha yetki ve görevlerini bilmiyorlar ve büyük çoğunluğu bırak birini veya bir yeri korumayı kendini korumaktan aciz. Şirketler ise ondan beter. Hiç kimse işinin erbabı değil.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.