Iş Yasası
Posted in Mevzuat

Iş Yasası

* 4857 sayılı iş yasası İş yasasının amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını…

devam... Iş Yasası