Tüketiciyi koruma yasası
Posted in Mevzuat

Tüketiciyi koruma yasası

4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki yasanın 1.ci maddesi gereğince tüketici yasasının amacı kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici,…

devam... Tüketiciyi koruma yasası