Basın Yasası
Posted in Mevzuat

Basın Yasası

5187 sayılı Basın Yasası : Basılmış eserlerin basımını ve yayımını kapsayan 5187 sayılı Basın yasasının amacı; Basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir. (Madde 1)…

devam... Basın Yasası