Yeni çek yasası
Posted in Mevzuat

Yeni çek yasası

3167 sayılı çek yasasının uygulamada neden olduğu çek cezaları ve bunlar neticesinde oluşan mağduriyetler ve 2009 yılında yaşanan evrensel ekonomik kriz ve tüm bunların yanında…

devam... Yeni çek yasası